Årsredovisningar
Strategi Koncept Design Content Webb Foto Film Rådgivning Ljud
Brief Uddetorp Invest investerar i bolag som vill växa och utmana sin branch. Som investmentbolag är den finansiella informationen en viktig del av varumärkesbyggandet och de årsredovisningar som tas fram används hela året som underlag vid möten med andra investerare, potentiella samarbetspartners och nya partners. everywhere fick uppdraget att utveckla innehåll, texter, design och dispositon till Uddetorp Invests samtliga årsredovisningar för 2018.
Leverans everywhere genomförde intervjuer i Uddetorp Invests organisation och tog utifrån det fram innehåll till alla sex årsredovisningar som designades och trycktes. All copy till årsberättelsen, inklusive nyckeltal och traditionella delar som VD-ord och ”året i korthet” skrevs av everywhere och till flera årsredovisningar genomfördes plåtningar och slutprodukter fick ny design och papperskvalitet jämfört med tidigare år. Som ett led i bolaget Cerneras digitaliseringsarbete tog everywhere också fram en digital årsberättelse.