CERNERA FASTIGHETER - NY HEMSIDA FÖR CERNERA
Uppdraget

• Design     • Content     • Webb     • Foto    

Brief Cernera fastigheter är ett av Västsveriges största privatägda fastighetsbolag som bygger samt förvaltar bostäder, lokaler och fastigheter. De gav Everywhere i uppdrag att ta fram en ny hemsida som stärker Cerneras övergripande varumärke och på ett tydligt sätt lyfter fram verksamheten och erbjudandet till kunden.
Leverans Everywhere stod för hela processen från idé till produktion av wireframe, design, programmering och fotografering samt copy. Vi har sökmotorsoptimerat hemsidan och tagit fram en rutin tillsammans med Cernera för löpande uppdatering och utveckling av innehållet.