Filmer för sociala medier Hejco
Uppdraget

• Content     • Film    

Brief I drygt 60 år har Hejco designat, utvecklat och tillverkat arbetskläder för alla de människor som arbetar med att ta hand om andra. Hejco växer så det knakar och fokuserar liksom branschen i övrigt mer och mer på digital och social kommunikation. Som komplement till den kompetens som finns inhouse önskar varumärket en partner som varje månad kan leverera snabba och enkla filmklipp.
Leverans Varje månad levererar everywhere idé, planering och produktion av filmklipp anpassade för sociala medier med varierat innehåll. Filmerna ska befästa och stärka bilden av Hejcos varumärke, presentera och lyfta aktuella kollektioner samt skapa en starkare relation till Hejcos kundgrupp.