Uddetorp Invest
Strategi Koncept Design Content Webb Foto Film Rådgivning Ljud
Brief Uddetorp Invest är ett investmentbolag som investerar i och erbjuder infrastruktur för entreprenörer och bolag som vill växa och utmana sin bransch. För att attrahera nya medarbetare, entreprenörer och investerare ville de stärka och fokusera sitt varumärke genom att identifiera och formulera vilka värderingar och egenskaper som särskiljer och stärker dem i förhållande till konkurrenterna. Strategin skulle ligga till grund för företagets fortsatta arbete och kunna fungera som vägvisare i frågor om affärsstrategi, rekrytering och verksamhetsutveckling.
Leverans everywhere genomförde workshops i ledningsgrupp samt med hela personalgruppen med fokus på vision, värderingar och affärsstrategin. Parallellt med workshops har arbetsgruppen gjort research, analys och utvecklat idéer som resulterat i företagets nya varumärkesplattform. Resultatet presenterades på en värdegrundresa i Prag och leveransen bestod bland annat av en varumärkeshandbok för personalen, uppdaterad grafisk manual, ny hemsida, en varumärkesfilm samt strategiska arbetsdokument för ledningen.