Karriär på everywhere Att arbeta hos everywhere ska vara kul, utmanande och inspirerande. Vi har vissa riktlinjer som vi värdesätter högt och jobbar utefter för att alla ska trivas och må bra. Här är våra grundpelare vi valt att arbeta efter.
Prestigelösa samarbeten Vi har inga hierarkiska ”täta skott” mellan olika roller, alla samarbetar prestigelöst och bra idéer kan komma från vem som helst. Vi anställer personer som vi upplever som trygga i sig själva, de har lättare att hantera och använda feedback för att utveckla sig själva och verksamheten.
Öppna kort Alla medarbetare har insyn i nästan allt som gäller verksamheten och våra resultat, detta för att möjliggöra äkta ansvarskänsla och engagemang. Varje vecka följer vi upp och presenterar de viktigaste nyckeltalen.
Förmånliga löner Vi har som mål att vara topp tre i snittlön på kommunikationsbyrå-marknaden i Borås. Förutsatt att individen uppnått sitt faktureringsmål (75%) betalar vi ut en årlig bonus (8% av vinsten) som fördelas procentuellt utifrån medarbetarnas löner. Bonusen gäller alla på företaget, såväl VD som juniora roller.
Ingen övertid Vi har 40 timmars arbetsvecka. Övertid undviks med alla möjliga medel och kompenseras alltid med motsvarande ledighet vid de tillfällen den inte går att undvika. Vi tar sällan långa passiva fikapauser men kan mycket väl ha ett gående möte i skogen, bolla idéer över en kaffe på ett café eller köra avstämningar på gymmet.
Frihet Du får jobba varifrån du vill och styr din egen arbetstid. Hemifrån eller på ett café är inga problem om din kalender är fri, men du förväntas vara tillgänglig med kort varsel mellan kl 09 fram till 16 på dagarna för eventuella möten och avstämningar. Om någon väljer att jobba utanför kontorstid, t.ex. kvällar eller helger, förväntas den personen att tidsinställa mail så att de levereras först under kontorstid. Detta för att respektera varandras fritid, men också för att undvika “duktighetstävlingar” inom teamet.
Ordning & reda För oss är förtroende från kunden av yttersta vikt. För att säkerställa att vi levererar vad vi lovat har vi ett upparbetat arbetssätt där vi följer en tydlig struktur i allt vi gör. Vi skapar alltid en tidplan innan vi sätter igång med arbetet, vilket minimerar risken för felsteg och gör att vi alltid har koll på vad som ska utföras längs med hela projektet. Tydliga riktlinjer gör att vi kan fokusera på rätt saker så kunden känner att projektet är i trygga händer, hela vägen.
Friskvård Vi är övertygade om att en god hälsa går hand i hand med bra arbetsprestationer. Alla medarbetare har därför rätt, och uppmuntras till, att träna 90 minuter under arbetstid varje vecka. För de som vill träna tillsammans har vi även gemensamma pass på förmiddagar eller under lunchen. Vi tror på en aktiv livsstil och alla på everywhere erhåller varsitt träningskort, eftersom regelbunden motion ökar både kreativiteten och välbefinnandet – precis som vi vill ha det!